Number of the records: 1  

Česká a slovenská společnost pro deliktní právo a příbuzné obory

 1. Main entry-name Melzer, Filip, 1975- (author)
  Title statementČeská a slovenská společnost pro deliktní právo a příbuzné obory
  AnnotationAutor informuje o průběhu a náplni třetího zasedání České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory, které se konalo ve dnech 20. a 21. 1. 2022 na Právnické fakultě MU v Brně. Mimo jiné zde byla diskutována judikatura Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 3416/20 a nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2021, sp. zn. I. ÚS 668/21.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 4, s. 190
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3416/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 668/21
  Delikty
  Deliktní právo
  Odškodnění
  Nemajetková újma
  Odpovědnost za škodu
  Zdravotnická zařízení
  Zdravotní péče
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.