Number of the records: 1  

Prevzatie veci bez právneho dôvodu - vzťah medzi reštitučným nárokom a všeobecnými prostriedkami ochrany (česká a slovenská cesta)

 1. Main entry-name Maslák, Marek, (author)
  Title statementPrevzatie veci bez právneho dôvodu - vzťah medzi reštitučným nárokom a všeobecnými prostriedkami ochrany (česká a slovenská cesta)
  AnnotationOdkazy na judikaturu Ústavního soudu: stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 21/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. II. ÚS 3995/16; nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2014, sp. zn. I. ÚS 2430/13; nález Ústavního soudu ze dne 29. 12. 2009, sp. zn. IV. ÚS 42/09; nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 566/07.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 5, s. 181-184
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 21/05
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3995/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2430/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 42/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 566/07
  Předání a převzetí věci
  Restituční nároky
  Restituce
  Slovenské právo
  Slovensko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1