Number of the records: 1  

Právní úprava inkluzivního vzdělávání

 1. Main entry-name Podhorský, Václav, (author)
  Title statementPrávní úprava inkluzivního vzdělávání : část II
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2022
  AnnotationAutor nabízí alespoň krátký vhled do problematiky zavádění inkluzivního vzdělávání. Zaměřuje se na právní argumenty a obecné zakotvení důstojnosti jednotlivce. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 32/95; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2093/13; nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 35/93; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 3. 2014, sp. zn. II. ÚS 365/14; nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2637/17; nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 61/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. II. ÚS 3169/16.
  In Soukromé právo. - Roč. 10, (2022), č. 3, s. 25-30
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/95
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2093/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/93
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 365/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2637/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 61/04
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3169/16
  Vzdělávání
  Inkluzivní vzdělávání
  Právo na vzdělání
  Inkluze
  Soudní přezkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1