Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2765/20

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2765/20 : datum rozhodnutí: 7. dubna 2022
  AnnotationRozhodne-li civilní soud o předběžné otázce jinak (opačně), než jak to dříve ve výroku pravomocného rozsudku učinil soud správní, porušuje svým rozhodnutím závisejícím na posouzení dané předběžné otázky princip předvídatelnosti soudního rozhodování a ochrany legitimního očekávání účastníků a tím i jejich ústavně chráněné právo na spravedlivý proces. Pokud je v důsledku tohoto protiústavního rozhodnutí civilního soudu zneplatněno autonomní nakládání s majetkem obce, které správní soud dříve označil za zákonné a nikoliv pochybné, a tedy zasluhující soudní ochranu, představuje takový postup zároveň i porušení ústavně zaručeného práva dané obce na samosprávu a porušení základního práva na ochranu vlastnictví toho, jemuž se obec legálně a legitimně rozhodla určitý majetek prodat a jehož vlastnictví k tomuto majetku bylo protiústavním rozhodnutím civilního soudu popřeno. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2022, sp. zn. II. ÚS 2765/20; nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2021, sp. zn. I. ÚS 2174/20; nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2010, sp. zn. IV. ÚS 298/09.
  In Jurisprudence. - Roč. 31, (2022), č. 3, s. 46-47
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2765/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2174/20
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 298/09
  Předvídatelnost soudního rozhodování
  Legitimní očekávání
  Právo na spravedlivý proces
  Majetek obcí
  Obecní samospráva
  Samospráva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/3-2022
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.