Number of the records: 1  

Povinné očkování proti onemocnění covid-19 mezi zajištěním veřejného zdraví a ochranou individuálních lidských práv

 1. Main entry-name Scheu, Harald Christian, 1969- (author)
  Title statementPovinné očkování proti onemocnění covid-19 mezi zajištěním veřejného zdraví a ochranou individuálních lidských práv
  Another responsib. Havlíková, Barbora, (author)
  AnnotationPovinné očkování vyvolává celou řadu klíčových otázek souvisejících s ústavní a mezinárodní ochranou lidských práv. Odborná doktrína a příslušná judikatura Ústavního soudu ČR a ESLP poskytují důležité vodítko v této oblasti. Stanovení správné rovnováhy mezi sledovaným legitimním cílem a zvoleným prostředkem do velké míry záleží na aktuálním stavu vědeckého poznání. Proto příslušné soudy zpravidla přiznávají legislativní, a popř. i exekutivní moci, nemalý prostor pro uvážení. Opatření v podobě povinného očkování by však mělo být jedním z posledních prostředků určených k ochraně veřejného zdraví. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14; nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000; nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14; nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11; nález Ústavního soudu ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/12; nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 98/20; nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 449/06; nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. IV. ÚS 444/11; nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 557/09; nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04; nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/04; nález Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2008, sp. zn. II. ÚS 2268/07; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. III. ÚS 309/16; nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1191/08.
  In Jurisprudence. - Roč. 31, (2022), č. 3, s. 13-21
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1253/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 639/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 98/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 449/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 444/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 557/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 412/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2268/07
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 309/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1191/08
  Očkování
  Povinné očkování
  Nedotknutelnost osoby
  Lidská důstojnost
  Zásada přiměřenosti
  Listina základních práv a svobod
  Koronavirus
  Koronaviry
  Veřejné zdraví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/3-2022
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1