Number of the records: 1  

Kompenzace omezení vlastnického práva územním plánem

 1. Main entry-name Peringer, Marek, (author)
  Title statementKompenzace omezení vlastnického práva územním plánem
  AnnotationAutor si klade za cíl rozebrat a přiblížit tématiku omezení vlastnického práva územním plánem, resp. změnou využití území novým územním plánem, nebo v podobě změny platného územního plánu. V určitých případech je takové omezení doprovázeno právem na kompenzaci ze strany orgánů veřejné správy. Autor nahlíží na téma z následujících pohledů. Zejména se zabývá postupem a způsobem poskytování náhrady, právní úpravou a dalšími procesy s tímto institutem souvisejícími. Důležitý je postoj rozhodovací soudní praxe, jakož i vývoj judikatury v čase a různých okolnostech. Vzhledem k povaze vlastnického práva jakožto základního práva nejen v tuzemském právním řádu, ale i na základě mezinárodních lidskoprávních dohod, hraje podstatnou roli také ústavněprávní rozměr omezování jednoho ze základních práv. Zároveň v současné době probíhá stále věcná diskuze nad rekodifikací veřejného stavebního práva, která má potenciál zasáhnout do současného systému poskytování náhrad za změnu využití území. Uvádí také některé úvahy de lege ferenda. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 5. 2020, sp. zn. I. ÚS 202/20.
  In Správní právo. - Roč. 55, (2022), č. 3-4, s. 129-148
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 202/20
  Vlastnické právo
  Omezení vlastnických práv
  Náhrada za omezení
  Územní plánování
  Právo životního prostředí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLSprávní právo
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1