Number of the records: 1  

Nejvyšší správní soud: Nemožnost automatického vylučování ochrany při úpadku zaměstnavatele v případě zaměstnanců nacházejících se v souběhu funkcí

 1. Main entry-name Košťál, Vratislav, (author)
  Title statementNejvyšší správní soud: Nemožnost automatického vylučování ochrany při úpadku zaměstnavatele v případě zaměstnanců nacházejících se v souběhu funkcí : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2022, č. j. 10 Ads 262/2020-98
  AnnotationNení možné automaticky na základě existujícího souběhu funkcí vyloučit žadatele z působnosti zákona č. 118/2000 Sb. jen proto, že nemá sloužit k přenášení podnikatelských neúspěchů na stát, respektive k vyplácení jakýchsi "zlatých padáků" těm, kteří mají na úpadku společnosti svůj díl. Naopak, pokud chce správní orgán či následně správní soud žadateli odepřít úhradu mzdových nároků, je potřeba se blíže zabývat okolnostmi dané věci a následně rozhodnout v mantinelech stanovených zákonných výjimek. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 14, (2022), č. 3, s. 224-226
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  Zaměstnavatel
  Úpadek
  Ochrana zaměstnanců
  Zaměstnanci
  Souběh funkcí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1