Number of the records: 1  

Odběr a uchovávání vzorků DNA

 1. Main entry-name Daňková, Markéta, (author)
  Title statementOdběr a uchovávání vzorků DNA : nález pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18
  AnnotationSamotný odběr biologických vzorků prováděný neinvazivní formou, jakkoliv je jeho strpění přiměřeně vynutitelné, v obecné rovině obstojí v testu proporcionality, neboť nezasahuje do tělesné integrity a neohrožuje zdraví ani důstojnost dotčené osoby, nakolik je odůvodněn legitimním zájmem na ochraně společnosti před pácháním trestných činů, ospravedlněným rovněž čl. 8 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, a není v rozporu se zásadou nemo tenetur se ipsum accussare, jež neposkytuje absolutní ochranu proti takovému zásahu. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 20, (2022), č. 3, s. 46-47
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/18
  Policie
  Biologický materiál
  Odběr biologických vzorků
  Analýza DNA
  Osobní údaje
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/STAT-ZASTUP-EJOURNAL-0322_00000000_0?fileName=chapter07a.xhtml&location=pi-2781
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.