Number of the records: 1  

Posouzení délky řízení při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku průtahů v řízení

 1. Title statementPosouzení délky řízení při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku průtahů v řízení : nález Ústavního soudu ze dne 22. 2 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21
  AnnotationOdkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2404/21; nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 570/20; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2019, sp. zn. II. ÚS 819/18; nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 23/20; nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 3168/09.
  In Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo. - Roč. 14, (2022), č. i-ii, s. v-viii
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2404/21
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 570/20
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 819/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 23/20
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3168/09
  Průtahy v řízení
  Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů
  Zadostiučinění
  Nemajetková újma
  Nesprávný úřední postup
  Daňové řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-cislo-5-2022.aspx Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.