Number of the records: 1  

Participační práva dítěte ve vazbě na změnu pohlaví

 1. Main entry-name Kotková, Petra, (author)
  Title statementParticipační práva dítěte ve vazbě na změnu pohlaví
  AnnotationSoučástí snahy o zavedení úřední koncepce změny pohlaví do českého občanského zákoníku je i otázka nastavení minimální věkové hranice pro osoby žádající změnu pohlaví, která je podle navrhované novely dvanáct let. S tím přitom úzce souvisí participační práva dítěte ve věcech týkajících se předmětné problematiky. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2006, sp. zn. IV. ÚS 288/04.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 7, s. 245-250
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2/02
  Nezletilé děti
  Nezletilí
  Identita
  Změna pohlaví
  Transsexuálové
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1