Number of the records: 1  

Čekatelská práva - (ne)známý pojem českého soukromého práva?

 1. Main entry-name Tégl, Petr, 1977- (author)
  Title statementČekatelská práva - (ne)známý pojem českého soukromého práva?
  Another responsib. Melzer, Filip, 1975- (author)
  AnnotationČekatelské právo představuje institut soukromému českému právu již prakticky neznámý, přesto však má dlouhou historii a tradici. V každém případě však znamená pro české právo výzvu; dogmatika i praxe by měly důkladně posoudit míru jeho využitelnosti. V příbuzných právních řádech existují různé koncepce čekatelského práva, kterými se lze inspirovat. Autoři ve svém článku na základě komparace s příbuznými právními řády představují základní konstrukci čekatelských práv, předpoklady pro uznání této právní pozice a její právní důsledky (její praktické využití). Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 2/02.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 7, s. 236-245
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/02
  Soukromé právo
  Čekatelská práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.