Number of the records: 1  

Návrh na provedení důkazního prostředku jako zneužití procesního práva

 1. Main entry-name Svoboda, Karel, 1973- (author)
  Title statementNávrh na provedení důkazního prostředku jako zneužití procesního práva : usnesení NS ze 3. 8. 2021, sp. zn. 20 Cdo 1874/2021
  AnnotationSoud může v řízení, v němž pro rozhodnutí podstatné skutkové okolnosti zjišťuje z moci úřední a v němž se neuplatní koncentrace, zamítnout provedení důkazních prostředků navržených některým z účastníků s odůvodněním, že důkazní návrh je zjevným zneužitím procesního práva spočívajícím ve snaze účastníka oddálit vydání rozhodnutí, které pro něho bude nepříznivé. Takový postup je však zcela výjimečný a soud jej musí řádně odůvodnit. Nepostačí úsudek, že navržené důkazní prostředky jsou ve srovnání s již provedenými důkazy nevěrohodné. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 3. 2015, sp. zn. II. ÚS 2172/14; nález Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 2067/14.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 28, (2022), č. 2, s. 51-52
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2172/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2067/14
  Dokazování v civilním řízení
  Dokazování
  Důkazní prostředky
  Procesní právo
  Civilní řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.