Number of the records: 1  

Povaha rozhodnutí o nárocích na náhradu nemajetkové újmy z titulu práva na ochranu osobnosti

 1. Main entry-name Jandová, Hana, (author)
  Title statementPovaha rozhodnutí o nárocích na náhradu nemajetkové újmy z titulu práva na ochranu osobnosti
  AnnotationAutorka se zabývá následkem uplatnění nároků na náhradu nemajetkové újmy z titulu práva na ochranu osobnosti. Hledá odpověď na otázku, zda jsou rozhodnutí o těchto nárocích konstitutivní či deklaratorní povahy, neboť diferenciace působí teoretické i judikaturní aplikační problémy. Správná klasifikace rozhodnutí o nárocích na náhradu nemajetkové újmy má přitom význam nejen teoretický, ale i z hlediska právní jistoty a správného rozsahu žalobního nároku. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04; nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2019, sp. zn. II. ÚS 2149/17; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13; nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2021, sp. zn. II. ÚS 2949/20; nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 28, (2022), č. 2, s. 42-45
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2149/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2253/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2844/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2949/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1586/09
  Ochrana osobnosti
  Právo na ochranu osobnosti
  Nemajetková újma
  Náhrada nemajetkové újmy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.