Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Změna záměru pronajmout obecní majetek

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Změna záměru pronajmout obecní majetek
  AnnotationUkončila-li obec jednání o uzavření smlouvy vedené na základě řádně zveřejněného záměru pronajmout nemovitý obecní majetek, neboť nově zvolený starosta a část členů rady obce upřednostnili jinou nabídku, má smluvní strana, která již důvodně předpokládala uzavření smlouvy, právo na náhradu škody. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. II. ÚS 2588/14; nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. III. ÚS 2984/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. II. ÚS 4225/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 2246/15.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 20, s. 718-720
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2588/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2984/09
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 4225/16
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2246/15
  Majetek obcí
  Pronájem
  Pronájem nemovitosti
  Náhrada škody
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.