Number of the records: 1  

Proměna soukromého práva v důsledku horizontalizace základních práv

 1. Main entry-name Šerá, Hana, (author)
  Title statementProměna soukromého práva v důsledku horizontalizace základních práv
  AnnotationSoukromé právo ve velké míře čelí tomu, že do něj pronikají základní práva, jež jsou součástí práva veřejného. Jedná se o tzv. proces konstitucionalizace soukromého práva, resp. horizontalizace základních práv. Tento proces proměňuje hodnotové zaměření soukromého práva a atakuje jeho základní východisko, kterým je svobodný prostor jednotlivce, do něhož mu stát nezasahuje. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 1998, sp. zn. III. ÚS 86/98; nález Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2009, sp. zn. II. ÚS 2085/08; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 20, s. 701-705
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 86/98
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2085/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3725/13
  Základní práva
  Soukromé právo
  Konstitucionalizace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.