Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2600/20

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2600/20 : datum rozhodnutí: 22. února 2022
  AnnotationPři zkoumání předpokladů odpovědnosti zaměstnance za škodu ve smyslu § 257 odst. 2 zákoníku práce je sice nutno zkoumat odděleně každý jednotlivý škodní případ, zároveň však v případě více škodních případů nelze jejich odděleným posouzením obejít omezení odpovědnosti zaměstnance za škodu limitovanou čtyřapůlnásobkem jeho výdělku. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2022, sp. zn. II. ÚS 2600/20.
  In Jurisprudence. - Roč. 31, (2022), č. 2, s. 48-50
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2600/20
  Odpovědnost za škodu
  Zaměstnanci
  Zákoník práce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/2-2022
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1