Number of the records: 1  

Právní následky porušení povinnosti přezkoumat bonitu klienta podle zákona o spotřebitelském úvěru

 1. Main entry-name Janoušek, Michal, (author)
  Title statementPrávní následky porušení povinnosti přezkoumat bonitu klienta podle zákona o spotřebitelském úvěru
  Another responsib. Mikolajek, Ivo, (author)
  AnnotationSoukromoprávní následky porušení povinnosti zkoumat úvěruschopnost spotřebitele jsou výslovně stanoveny zákonem o spotřebitelském úvěru. Právní praxe se však při aplikaci příslušné právní úpravy, i z důvodu jejího unijního původu, potýká s celou řadou argumentačních nejasností. Možnou inspirací může být srovnání s řadou zahraničních úprav, které se z hlediska právních následků spojených s porušením předmětné povinnosti značně liší. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 199/11; nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2014, sp. zn. III. ÚS 4084/12; nález Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2015, sp. zn. III. ÚS 1996/13; nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 3/20.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 6, s. 191-200
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 199/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 4084/12
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1996/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 4129/18
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 3/20
  Spotřebitelské právo
  Spotřebitelský úvěr
  Spotřebitel
  Bonita
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.