Number of the records: 1  

Zkoumání mimoprávních vlivů na hranici metodologicky možného = Exploring extra-legal influences at the edge of what is methodologically possible

 1. Main entry-name Majerčík, Ľubomír, 1979- (author)
  Title statementZkoumání mimoprávních vlivů na hranici metodologicky možného = Exploring extra-legal influences at the edge of what is methodologically possible
  AnnotationAutor představuje knihu kolektivu autorů Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu, upozorňuje na limity jejího metodologického přístupu založeného na rozhovorech se soudci a zasazuje závěry do širšího kontextu. Autorům knihy se úspěšně podařilo aplikovat Dyevrův model na podmínky českého ústavního soudu a zároveň shrnout vše, co bylo o rozhodovacích procesech Ústavního soudu napsáno. Tím připravili půdu pro další výzkum, který už by se ale měl vydat jinou cestou než zpřesňováním Dyevrova modelu. Nabízí se hledání konkrétních příkladů působení mimoprávních vlivů nebo korekce teoretických východisek kvantitativními metodami. Odkazy na judikaturu ÚS: stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2021, sp. zn. Pl. ÚS-st. 53/21; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. II. ÚS 2560/13.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 30, (2022), č. 2, s. 435-442
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 53/21
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2560/13
  Ústavní soud - ČR
  Chování soudců
  Rozhodování ústavních soudů
  Soudci Ústavního soudu
  Veřejné mínění
  Média
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/21314
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.