Number of the records: 1  

Veřejná dražba v občanském zákoníku

 1. Main entry-name Hulmák, Milan, 1975- (author)
  Title statementVeřejná dražba v občanském zákoníku
  AnnotationObčanský zákoník upravuje v § 1771 dražbu jako způsob uzavření smlouvy. Nejvyšší soud v posledních letech přiblížil úpravu dobrovolných dražeb v zákoně o veřejných dražbách i dražbu podle § 76 odst. 2 exekučního řádu této obecné soukromoprávní úpravě. Pokud zmiňuje občanský zákoník pojem veřejná dražba, je nutné v konkrétním případě zkoumat, o jakou veřejnou dražbu se jedná. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. I. ÚS 3969/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 28/16; nález Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. I. ÚS 2691/18.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 4, s. 115-120
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3969/12
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 28/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2691/18
  Občanský zákoník
  Veřejná dražba
  Exekuční řád
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1