Number of the records: 1  

Právní úprava inkluzivního vzdělávání

 1. Main entry-name Podhorský, Václav, (author)
  Title statementPrávní úprava inkluzivního vzdělávání : část I
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2022
  AnnotationAutor nabízí krátký vhled do problematiky zavádění inkluzivního vzdělávání. Zaměřuje se na právní argumenty, které doplňují informace o obecném zakotvení důstojnosti jednotlivce již na úrovni ústavního práva. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 35/95; nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 34/17; nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 3/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. I. ÚS 860/15.
  In Soukromé právo. - Roč. 10, (2022), č. 2, s. 12-17
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 412/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 860/15
  Vzdělávání
  Inkluzivní vzdělávání
  Legislativa
  Školství
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.