Number of the records: 1  

Porušení presumpce neviny u osoby radikálního politického zaměření

 1. Main entry-name Vojtek, Petr, 1967- (author)
  Title statementPorušení presumpce neviny u osoby radikálního politického zaměření : rozsudek NS z 22. 10. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3703/2019
  AnnotationPříklon k radikálním politickým směrům není okolností, která by bez dalšího vylučovala přiznání peněžité náhrady za nemajetkovou újmu osobě, do jejíž cti bylo zasaženo podáním zavádějící či nepravdivé informace o jejím zapojení do závažné násilné trestné činnosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2020, sp. zn. III. ÚS 3644/19; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. III. ÚS 2000/18; nález Ústavního soudu ze dne 28. 5. 2019, sp. zn. I. ÚS 1856/18.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 243-246
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1965/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 154/97
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 146/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 577/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 156/99
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1041/17
  Politický radikalismus
  Nemajetková újma
  Náhrada nemajetkové újmy
  Presumpce neviny
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.