Number of the records: 1  

Ústavně konformní interpretace § 146 odst. 2 OSŘ

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementÚstavně konformní interpretace § 146 odst. 2 OSŘ : nález ÚS z 18. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 665/21
  AnnotationOdkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 665/21.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 238
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 665/21
  Náklady řízení
  Důkazní břemeno
  Zpětvzetí návrhu
  Zastavení řízení
  Právo na soudní ochranu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1