Number of the records: 1  

Krizová opatření vlády ve vakuu soudního (ne)přezkumu

 1. Main entry-name Mainclová, Eliška, (author)
  Title statementKrizová opatření vlády ve vakuu soudního (ne)přezkumu
  AnnotationPandemie koronaviru poskytla příležitost k přezkumu právní úpravy krizových situací. Jedním z nejpalčivějších kritických bodů širšího problému soudního přezkumu se ukázala být nerovnost adresátů či adresátek pandemických právních aktů při ochraně jejich práv. Pokud vláda vydá krizové opatření, zůstává v mnoha případech nedotčena, zatímco stejný zásah do práv a povinností upravený mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo pandemického zákona může být předmětem věcného přezkumu. Autorka se ve svém článku snaží ukázat především to, proč je současný incidenční přezkum nevhodný. Nejprve zasazuje krizová opatření vlády do kontextu pandemické legislativy. Dále podává přehled správní a ústavní judikatury týkající se jejich přezkoumatelnosti. Nakonec argumentuje pro koncentrovaný přezkum vládních opatření.Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 11/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 12/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 7/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 111/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 20/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 90/20; nález Ústavního soudu ze dne 1. 1. 2001, sp. zn. III. ÚS 274/01; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 103/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 19/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 1/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 19/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 23/21; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 106/20.
  In Správní právo. - Roč. 55, (2022), č. 2, s. 96-110
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 11/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 12/21
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 7/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 111/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 10/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 20/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 90/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 274/01
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 103/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 19/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 1/21
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 19/21
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 23/21
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 106/20
  Krizová legislativa
  Krizové řízení
  Soudní přezkum
  Epidemie
  Koronavirus
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLKrizová opatření vlády ve vakuu soudního (ne)přezkumu
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1