Number of the records: 1  

Správce pozůstalosti

 1. Main entry-name Fiala, Roman, 1965- (author)
  Title statementSprávce pozůstalosti : nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 3195/20
  AnnotationOdměna, náhrada výdajů a náhrada za daň z přidané hodnoty správce pozůstalosti jmenovaného do funce soudem a vykonávajícího správu pozůstalosti patří mezi náklady pozůstalostního řízení ve smyslu § 127 z. ř. s.; jejich výše se určuje postupem dle § 22 až 24 notářského tarifu a pozůstalostní soud o jejich placení rozhoduje při analogické aplikaci § 108 a 109 z. ř. s. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 19. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 3195/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. III. ÚS 1437/19; nález Ústavního soudu ze dne 18. 20. 2020, sp. zn. I. ÚS 2002/19; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2015, sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15; nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2013, sp. zn. IV. ÚS 512/12; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. I. ÚS 1052/10; nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 1524/15; nález Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2372/11; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2002, sp. zn. IV. ÚS 303/02; nález Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2020, sp. zn. III. ÚS 2118/19; nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2002, sp. zn. III. ÚS 74/02; nález Ústavního soudu ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 39/13; nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2004, sp. zn. I. ÚS 672/03; nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. IV. ÚS 113/13; nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2019, sp. zn. II. ÚS 3769/18.
  In Ad Notam. - Roč. 28, (2022), č. 1, s. 21-30
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3195/20
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1437/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2002/19
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 42/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 512/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1052/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1524/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2372/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3725/13
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 303/02
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2118/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 74/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 39/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 672/03
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 113/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3769/18
  Správce pozůstalosti
  Pozůstalost
  Řízení o dědictví
  Řízení o pozůstalosti
  Náklady řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/pdf
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.