Number of the records: 1  

Úvahy nad některými dědickými nároky pozůstalého manžela a registrovaného partnera podle ObčZ v kontextu zahraničních úprav umožňujících uzavírání stejnopohlavních manželství nebo partnerství mezi osobami různého pohlaví

 1. Main entry-name Svoboda, Jiří, 1967- (author)
  Title statementÚvahy nad některými dědickými nároky pozůstalého manžela a registrovaného partnera podle ObčZ v kontextu zahraničních úprav umožňujících uzavírání stejnopohlavních manželství nebo partnerství mezi osobami různého pohlaví
  AnnotationV rámci řízení o pozůstalosti, k jehož projednání budou (mezinárodně) příslušné české soudy a rozhodným právem bude české právo, notáři jako pověření soudní komisaři budou dříve či později řešit pozůstalostní věc, v níž vyjde najevo, že zůstavitel uzavřel stejnopohlavní manželství (či partnerství osob různého pohlaví) ve státě, jehož právní řád uzavření takového manželství (partnerství) umožňuje. Pozůstalostní soud se tedy bude muset zabývat dědickými nároky manžela (partnera) a přijmout odpovídající rozhodnutí. Autor ve svém článku nabízí pro toto rozhodnutí jisté vodítko. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 4. 2006, sp. zn. I. ÚS 709/05.
  In Ad Notam. - Roč. 28, (2022), č. 1, s. 10-15
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 709/05
  Dědictví
  Dědicové
  Pozůstalost
  Manželství
  Registrované partnerství
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URL https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/pdf Ad Notam 1/22
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.