Number of the records: 1  

Sporné řízení, anebo řízení o určení právního vztahu podle správního řádu?

 1. Main entry-name Košťál, Vratislav, (author)
  Title statementSporné řízení, anebo řízení o určení právního vztahu podle správního řádu?
  AnnotationAutor se zaměřuje na problematiku porušování povinností zaměstnancem a jejich intenzitu, tedy na protiprávní postup zaměstnance a následky s ním spojené - zejména odpovídající oprávnění zaměstnavatele pracovní poměr jednostranně ukončit. Hodnotí úpravu porušování povinností zaměstnance v pracovním poměru, právní rozlišení intenzity porušování těchto povinností a analyzuje právní následky s tímto jevem spojené. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 324/99; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 3794/18.
  In Právní rozhledy. - Roč. 30, (2022), č. 2, s. 64-69
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1445/21
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Správní řízení
  Sporné řízení
  Právní vztahy
  Správní řád
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.