Number of the records: 1  

Verplichtung eines Zeugen Jehovas, sein Kind nicht in seine religiösen Aktivitäten zu

 1. Title statementVerplichtung eines Zeugen Jehovas, sein Kind nicht in seine religiösen Aktivitäten zu : T. C. gg Italien (19. 5. 2022)
  Translated titleK rozhodnutí, jímž se zakazuje účastníkovi řízení, který patří k Svědkům Jehovovým, aby své dítě nezahrnoval do svých náboženských aktivit
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 31, (2022), Heft 3, s. 257-260
  Subj. Headings Evropský soud pro lidská práva
  Judikatura ESLP
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Zákaz diskriminace
  Nejlepší zájem dítěte
  Právo na rodinný život
  Rodiče a děti
  Náboženství
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.