Number of the records: 1  

Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher trotz (teilweise) divergierender Gutachten

 1. Title statementUnterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher trotz (teilweise) divergierender Gutachten : P. W. gg Österreich (21. 6. 2022)
  Translated titleUmístění do zařízení pro duševně nemocné přes částečně rozdílné znalecké posudky Rozsudek ESLP ve věci P. W. proti Rakousku ze dne 21. 6. 2022
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 31, (2022), Heft 3, s. 240-244
  Subj. Headings Evropský soud pro lidská práva
  Judikatura ESLP
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Porušení práva
  Znalci
  Znalecký posudek
  Duševní poruchy
  Zdravotnická zařízení
  Psychiatrická péče
  Osobní svoboda
  Omezení osobní svobody
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.