Number of the records: 1  

Vrchní soud v Praze: K neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti

 1. Main entry-name Janošek, Vladimír, (author)
  Title statementVrchní soud v Praze: K neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 9. 2021, sp. zn. 7 Cmo 24/2021
  AnnotationOdkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 331/98; nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 258/03; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96; nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2002, sp. zn. I. ÚS 512/02; nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2007, sp. zn. I. ÚS 557/05; nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 3701/15.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 14, (2022), č. 1, s. 55-58
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 331/98
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 258/03
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 1/96
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 512/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 557/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3701/15
  Valná hromada
  Akciové společnosti
  Neplatnost usnesení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.