Number of the records: 1  

Odpovědnost za škodu. Ochrana osobnosti

 1. Title statementOdpovědnost za škodu. Ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3703/2019
  AnnotationPříklon k radikálním politickým směrům není okolností, která by bez dalšího vylučovala přiznání peněžité náhrady za nemajetkovou újmu osobě, do jejíž cti bylo zasaženo podáním zavádějící či nepravdivé informace o jejím zapojení do závažné násilné trestné činnosti. Odkazy na judikaturu ÚS: stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16; nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 1965/15; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. IV. ÚS 154/97; nález Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 146/04; nález Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 577/13; nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. I. ÚS 1041/17.
  In Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 26, (2022), č. 1, s. 3-7
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 45/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1965/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 154/97
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 146/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 577/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 156/99
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1041/17
  Odpovědnost za škodu
  Ochrana osobnosti
  Nemajetková újma
  Náhrada újmy
  Násilná trestná činnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/JOOP-EJOURNAL_00000000_0?fileName=cover.xhtml&location=pi-1 Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.