Number of the records: 1  

Vrchní soud v Praze: náhrada DPH ustanovenému zástupci - neplátci DPH při substituci

 1. Title statementVrchní soud v Praze: náhrada DPH ustanovenému zástupci - neplátci DPH při substituci : usnesení Vrchního soudu v Praze z 1. 6. 2021, sp. zn. 6 Cmo 305/2020
  AnnotationSoudem účastníku ustanovený zástupce (advokát) - neplátce daně z přidané hodnoty - není při výběru substituta zákonem (viz § 25 odst. 2 OSŘ) nijak limitován ve svém oprávnění nechat se zastoupit jiným advokátem, zejména z toho pohledu, že by měl dát přednost advokátovi, který také není plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud na rozdíl od soudem ustanoveného zástupce advokáta - neplátce daně z přidané hodnoty - jeho substitut takovým plátcem je, nelze to považovat za chybný postup, resp. postup, jehož důsledky by měly jít k tíži ustanoveného zástupce advokáta. Jsou-li náklady substituta účelně vynaloženými, má soudem ustanovený zástupce nárok na jejich náhradu, včetně daně z přidané hodnoty (již je povinen odvést státu substitut), přestože sám plátcem této daně není. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 15-16, s. 571-572
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1336/18
  Právní zastoupení
  Právní zástupci
  Advokáti
  Plátce daně
  Daň z přidané hodnoty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.