Number of the records: 1  

National security as an exception to EU data protection standards: The judgment of the Conseil d’État in French Data Network and others

 1. Main entry-name Turmo, Araceli (author)
  Title statementNational security as an exception to EU data protection standards: The judgment of the Conseil d’État in French Data Network and others
  Translated titleNárodní bezpečnost jako výjimka z unijních standardů ochrany osobních údajů: rozsudek Conseil d´État in French Data Network and others
  In Common market law review. - Vol. 59, no. 1, 2022 s. 203-222
  Subj. Headings Přednost práva
  Nadřazenost práva EU
  Francouzská Státní rada
  Ochrana osobních údajů
  Ochrana osobních údajů
  Národní bezpečnost
  Uchovávání dat
  Uchovávání údajů
  Sledování
  Ústavní identita
  Francouzské ústavní právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNizozemsko
  LanguageEnglish
  URLhttps://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/59.1/COLA2022010 Common market law review. - Vol. 59, (2022), no. 1
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.