Number of the records: 1  

Cizinec rovná se vazba?

 1. Main entry-name Cidlina, Václav, (author)
  Title statementCizinec rovná se vazba?
  Another responsib. Prokůpek, Jan, (author)
  AnnotationPodle zkušeností autorů soudy až automaticky přistupují k uvalení vazby u trestně stíhaných cizinců, a to zejména z důvodu dle § 67 písm. a) zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, tedy že z jednání obviněného nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul. Nicméně tento důvod sám o sobě rozhodně nemůže být dostatečný pro ospravedlnění zásahu do základních lidských práv takového obviněného - cizince. Autoři se tedy v článku zabývají tím, jaké mají soudy alternativní možnosti, jež by měly mít, pokud je to jen možné a odůvodnitelné, v zásadě vždy přednost před uvalením vazby, a to v souladu se zásadou ultima ratio. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 1997, sp. zn. II. ÚS 347/96.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2022, č. 1-2, s. 39-42
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 347/96
  Cizinci
  Trestní stíhání
  Vazba
  Mezinárodní justiční spolupráce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1