Number of the records: 1  

Rozhodování o zákonnosti převzetí do zdravotního ústavu

 1. Main entry-name Daňková, Markéta, (author)
  Title statementRozhodování o zákonnosti převzetí do zdravotního ústavu : nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2667/21
  AnnotationI. Je-li člověk umístěný ve zdravotním ústavu propuštěn před rozhodnutím soudu o vyslovení přípustnosti převzetí do tohoto ústavu a pokračuje-li následně řízení podle § 72 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, na základě jeho prohlášení, že na projednání věci trvá, není soud vázán lhůtou sedmi dnů stanovenou v čl. 8 odst. 6 větě druhé LZPS a v § 77 odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních, a tato skutečnost mu umožňuje provést dokazování v plném rozsahu. II. Neodůvodní-li obecný soud náležitě své rozhodnutí a přikloní-li se k závěrům vyplývajícím z jednoho z důkazů, aniž se jakkoliv vypořádá s důkazy, kterou jsou s prve uvedeným důkazem v rozporu, poruší ústavně zaručené právo účastníka řízení na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 LZPS. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2667/21.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 20, (2022), č. 1, s. 49-50
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2667/21
  Zdravotnická zařízení
  Pobyt ve zdravotnickém zařízení
  Zákonnost
  Důkazní prostředky
  Povinnost řádného odůvodnění
  Právo na soudní ochranu
  Zvláštní řízení soudní
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLheslo na vyžádání v knihovně
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.