Number of the records: 1  

Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestné věci

 1. Main entry-name Skalická, Veronika, (author)
  Title statementPoužitelnost prostorových odposlechů v jiné trestné věci
  AnnotationAutorka se zamýšlí nad ustanovením § 158d odst. 10 trestního řádu a nad použitelností prostorových odposlechů v jiné trestní věci s ohledem na dosavadní judikaturu, obdobný institut "klasických" odposlechů podle § 88 odst. 6 tr. ř. a v neposlední řadě i na principiální použitelnost důkazu v trestním řízení postupem podle § 89 odst. 2 tr. ř. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07; nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 47/13; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 1983/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 1638/14; nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 2806/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 1518/13.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 20, (2022), č. 1, s. 9-23
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3038/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 47/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1983/13
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1638/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2806/08
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1518/13
  Odposlechy
  Policejní vyšetřování
  Sledování osob a věcí
  Důkazní prostředky
  Judikatura NS
  Rozhodnutí a stanoviska NS
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/STAT-ZASTUP-EJOURNAL-0122_00000000_0?fileName=chapter04.xhtml&location=pi-376&anchor=pz10-2
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.