Number of the records: 1  

Vrchní soud v Praze: Vydražení podílu společníka třetí osobou ve veřejné dobrovolné dražbě

 1. Main entry-name Stránský, Michal (author)
  Title statementVrchní soud v Praze: Vydražení podílu společníka třetí osobou ve veřejné dobrovolné dražbě : usnesení Vrchního soudu v Praze z 6. 5. 2021, sp. zn. 7 Cmo 29/2020
  AnnotationVyslovení neplatnosti dražby je možno docílit jen postupem dle § 24 zákona o veřejných dražbách, přičemž soud neplatnost dražby nemůže posuzovat v jiném řízení, a to ani jako předběžnou otázku. Není-li soudem vyslovena neplatnost dražby v příslušném soudním řízení, je třeba vyjít z toho, že dražba je platná. Platné nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným v dobrovolné veřejné dražbě nemusí znamenat, že je i účinné, absentuje-li nezbytný souhlas valné hromady. Není-li udělen souhlas valné hromady s převodem podílu v případě vydražení podílu ve společnosti s ručením omezeným třetí osobou ve veřejné dobrovolné dražbě, pročež jde o smluvní převod tohoto podílu (smluvní převod vlastnictví podílu), je nutno i pro tento případ aplikovat § 208 odst. 2 ZOK s fikcí odstoupení. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 37/03.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 13-14, s. 509-513
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/03
  Podílové spoluvlastnictví
  Členský podíl
  Společnosti s ručením omezeným
  Převod podílu
  Veřejné dražby
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.