Number of the records: 1  

Lhůta pro podání stížnosti proti vazebnímu usnesení

 1. Main entry-name Zahradníčková, Marika, (author)
  Title statementLhůta pro podání stížnosti proti vazebnímu usnesení
  AnnotationAutorka se zabývá problematikou právní moci vazebních rozhodnutí v trestním řízení a v návaznosti na to i během lhůty pro podání stížnosti proti takovému vazebnímu rozhodnutí. V aplikační praxi totiž dochází ke sporům ohledně interpretace a aplikace ustanovení § 137 odst. 1 a § 143 odst. 1 tr. ř. A právě ústavně konformní výklad ustanovení § 137 odst. 1 a § 143 odst. 1 tr. ř. je podstatou článku - tedy jak tato ustanovení vykládá Ústavní soud, jak je vykládají (alespoň v některých případech) obecné soudy a jak by měla být vykládána. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2009, sp. zn. IV. ÚS 426/09; nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. III. ÚS 1542/09; nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3780/18; nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 1919/20; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 303/04; nález Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2006, sp. zn. III. ÚS 457/05; nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2008, sp. zn. IV. ÚS 2519/07; nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 160/09; nález Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2010, sp. zn. III. ÚS 389/09; nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2011, sp. zn. III. ÚS 1231/11; nález Ústavního soudu ze dne 18. 10. 2012, sp. zn. III. ÚS 2310/09; nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2015, sp. zn. IV. ÚS 1573/15; nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2018, sp. zn. I. ÚS 3842/17; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. IV. ÚS 905/20; nález Ústavního soudu ze dne 7. 7. 2020, sp. zn. IV. ÚS 652/20; nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2020, sp. zn. I. ÚS 1432/20; nález Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2021, sp. zn. IV. ÚS 584/21; nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3003/19; nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. I. ÚS 1119/15; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3028/14; nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 2008, sp. zn. I. ÚS 1895/08; nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 32/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 8. 2019, sp. zn. II. ÚS 333/19.
  In Trestní právo. - Roč. 26, (2022), č. 1, s. 2-7
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 426/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1542/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3780/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1919/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 303/04
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 457/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2519/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 160/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 389/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1231/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2310/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1573/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3842/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 905/20
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 652/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1432/20
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 584/21
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3003/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1119/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3028/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1895/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/16
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 333/19
  Vazba
  Stížnost
  Podání stížnosti
  Lhůta k podání stížnosti
  Výklad práva
  Výklad právních předpisů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/PRAVO-TREST-EJOURNAL-012022_00000000_0?fileName=chapter01.xhtml&location=pi-56&anchor=tc2
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.