Number of the records: 1  

Možné či sporné funkční substituty násobné náhrady škody

 1. Main entry-name Bejček, Josef, 1952- (author)
  Title statementMožné či sporné funkční substituty násobné náhrady škody
  AnnotationČeský právní řád uznává jen zcela výjimečně násobnou náhradu škody; sankční (punitivní) náhradu škody nezná vůbec. Přesto lze identifikovat některé funkčně srovnatelné možnosti nadkompenzační náhrady škody, skryté pod jinými právními pojmy a instituty, jako jsou excesivní smluvní pokuta, náhrada ucházejícího zisku, ztráty obchodní příležitosti, obchodního znehodnocení nebo tzv. čisté ekonomické ztráty. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2015, sp. zn. II. ÚS 3856/14; nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. II. ÚS 795/16.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 12, s. 430-435
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3856/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 795/16
  Náhrada škody
  Smluvní pokuty
  Ušlý zisk
  Obchodní znehodnocení
  Obchodní příležitosti
  Ekonomické ztráty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.