Number of the records: 1  

K pojmu další nemajetkové újmy v občanském zákoníku

 1. Main entry-name Zikmundová, Klára, (author)
  Title statementK pojmu další nemajetkové újmy v občanském zákoníku
  AnnotationObčanský zákoník zavedl oproti předchozí právní úpravě novou kategorii nemajetkové újmy. Při ublížení na zdraví je škůdce nově povinen odčinit vedle bolesti a ztížení společenského uplatnění také tzv. další nemajetkové újmy. Občanský zákoník však tento pojem blíže nevymezuje. Rozlišení toho, co je bolestí, ztížením společenského uplatnění a další nemajetkovou újmou, je stěžejní s ohledem na samostatnost a nezávislost jednotlivých nároků vyplývajících z výše uvedených nemajetkových újem. Autorka si ve svém článku všímá významu a obsahu pojmu další nemajetkové újmy a o odlišení této nové kategorie nemajetkové újmy od bolesti. Vychází zejména z aktuální judikatury a reaguje na polemiku Mališe s výkladem Nejvyššího soudu. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. II. ÚS 1564/20.
  In Jurisprudence. - Roč. 31, (2022), č. 1, s. 36-41
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1564/20
  Nemajetková újma
  Další nemajetkové újmy
  Bolestné
  Ztížení společenského uplatnění
  Přiměřené zadostiučinění
  Újma na zdraví
  Duševní útrapy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/1-2022
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.