Number of the records: 1  

Jak soudy informují o své rozhodovací činnosti?

 1. Main entry-name Novotný, Jan, (author)
  Title statementJak soudy informují o své rozhodovací činnosti? : srovnání vybraných soudů v oblasti veřejné prezentace svých rozhodnutí
  AnnotationAutor se věnuje problematice vymahatelnosti úvodních povinností zákona o střetu zájmů - povinnosti prevence střetu zájmů a zákazu upřednostňovat osobní zájem - jako imperfektních právních norem. Po stručném výkladu k právní regulaci střetu zájmů v České republice a etickým pravidlům platným pro veřejné funkcionáře podle zákona o střetu zájmů se autor soustředí na srovnání imperfektních právních norem a etických pravidel z hlediska podmínek jejich závaznosti a vymahatelnosti. Autor dochází k závěru, že vymahatelnost úvodních povinností zákona o střetu zájmů se nemusí opírat pouze o hrozbu sankce ve smyslu postihu pro přestupek nebo trestný čin nebo ve smyslu postihu právních účinků soukromoprávního jednání, nýbrž o ochotu dotčených aktérů zohledňovat střet zájmů při ustanovování veřejných funkcionářů do jejich funkcí. Takové působení zákona o střetu zájmů plně koresponduje jeho účelu, kterým je mj. budovat důvěru veřejnosti v řádný výkon veřejné moci. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 4/17; nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 7/03; nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 44/17.
  In Jurisprudence. - Roč. 31, (2022), č. 1, s. 12-25
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2766/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/17
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1767/19
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 49/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4247/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2843/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2344/18
  Soudní rozhodnutí
  Masová komunikace
  Právo a média
  Veřejnost
  Informace
  Judikatura - soudy ČR
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/1-2022
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.