Number of the records: 1  

Povinnost prevence střetu zájmů a zákaz upřednostňovat osobní zájem jako právní norma, nebo etický imperativ?

 1. Main entry-name Kapras, Jiří, (author)
  Title statementPovinnost prevence střetu zájmů a zákaz upřednostňovat osobní zájem jako právní norma, nebo etický imperativ?
  AnnotationAutor se věnuje problematice vymahatelnosti úvodních povinností zákona o střetu zájmů - povinnosti prevence střetu zájmů a zákazu upřednostňovat osobní zájem - jako imperfektních právních norem. Po stručném výkladu k právní regulaci střetu zájmů v České republice a etickým pravidlům platným pro veřejné funkcionáře podle zákona o střetu zájmů se autor soustředí na srovnání imperfektních právních norem a etických pravidel z hlediska podmínek jejich závaznosti a vymahatelnosti. Autor dochází k závěru, že vymahatelnost úvodních povinností zákona o střetu zájmů se nemusí opírat pouze o hrozbu sankce ve smyslu postihu pro přestupek nebo trestný čin nebo ve smyslu postihu právních účinků soukromoprávního jednání, nýbrž o ochotu dotčených aktérů zohledňovat střet zájmů při ustanovování veřejných funkcionářů do jejich funkcí. Takové působení zákona o střetu zájmů plně koresponduje jeho účelu, kterým je mj. budovat důvěru veřejnosti v řádný výkon veřejné moci. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 4/17; nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 7/03; nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 44/17.
  In Jurisprudence. - Roč. 31, (2022), č. 1, s. 1-11
  Subj. Headings Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/03
  Střet zájmů
  Veřejné funkce
  Etický kodex
  Právní normy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/1-2022
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.