Number of the records: 1  

Dopady novely trestního řádu provedené zákonem č. 333/2020 Sb. na základní zásady trestního řízení

 1. Main entry-name Mulák, Jiří, (author)
  Title statementDopady novely trestního řádu provedené zákonem č. 333/2020 Sb. na základní zásady trestního řízení
  Another responsib. Provazník, Jan, (author)
  AnnotationAutoři se zabývají některými dopady novely trestních předpisů provedené zákonem č. 333/2020 Sb. z hlediska základních zásad českého trestního řízení. Tato novela zavedla do trestního řádu některé důležité změny (vyjádření k obžalobě, rozšíření aplikovatelnosti dohody o vině a trestu a také nesporných skutečností, a rovněž nového institutu prohlášení viny), které do určité míry mění dosavadní charakter trestního řízení. Rozebírané instituty, které do značné míry kolidují se základními zásadami trestního řízení (§ 2 tr. řádu), resp. představují jejich výjimky, znamenají výrazné nakročení k anglo-americkému trestnímu procesu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2565/19; nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2013, sp. zn. III. ÚS 3162/12.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2021, č. 11, s. 37-46
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2565/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3162/12
  Trestní řízení
  Právní zásady
  Trestní řád
  Novelizace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1