Number of the records: 1  

K některým povinnostem advokáta jako procesního opatrovníka člověka s duševním onemocněním

 1. Main entry-name Durajová, Zuzana, (author)
  Title statementK některým povinnostem advokáta jako procesního opatrovníka člověka s duševním onemocněním
  AnnotationOd roku 2018 monitoruje veřejný ochránce práv implementaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. V rámci této působnosti provádí výzkumy, vydává doporučení, ale také přímo komunikuje se zástupci lidí s postižením a organizacemi, které zastupují jejich práva. Autorka ve svém článku upozorňuje na některé problémy, se kterými se potýkají lidé s duševním onemocněním nebo lidé s mentálním postižením při zastupování procesním opatrovníkem, zejména v tzv. detenčním řízení nebo řízeních o svéprávnosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1974/14; nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. I. ÚS 1581/16; nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2002, sp. zn. I. ÚS 559/2000; nález Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2007, sp. zn. IV. ÚS 273/05.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2021, č. 8-9, s. 117-118
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1974/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1581/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 559/2000
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 273/05
  Advokáti
  Procesní opatrovnictví
  Osoby s duševní poruchou
  Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1677142585740-8c31cef6-59ab
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.