Number of the records: 1  

Zmírnění křivd (restituce)

 1. Title statementZmírnění křivd (restituce) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 2. 2021, sp. zn. 28 Cdo 3772/2018
  AnnotationZa přiměřenou a rozumnou výši peněžité náhrady za nevydané pozemky podle § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) lze pokládat (s výhradou změny poměrů) šestinásobek ceny odňatých nemovitostí určené podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. II. ÚS 4139/16; nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 21/17; nález Ústavního soudu ze dne 21. 5. 2013, sp. zn. IV. ÚS 1088/12; nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 1713/13.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1545-1553
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4139/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/19
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1088/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1713/13
  Restituce
  Restituční nároky
  Vlastnictví pozemků
  Náhrada za majetek
  Pozemky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://sbirka.nsoud.cz/year-collection/sbirka-c-9-2021/ Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 9/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.