Number of the records: 1  

Akciová společnost. Představenstvo. Způsob jednání

 1. Title statementAkciová společnost. Představenstvo. Způsob jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2020, sp. zn. 27 Cdo 760/2019
  AnnotationJednal-li člen statutárního orgánu za obchodní společnost sám, ačkoli dle způsobu jednání obchodní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku tak měli činit dva či více jeho členů, je z tohoto právního úkonu zavázán jednající člen statutárního orgánu, ledaže obchodní společnost právní úkon dodatečně bez zbytečného odkladu schválí. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 34/17; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. I. ÚS 167/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. I. ÚS 1530/18; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. III. ÚS 2264/13.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 12, s. 749-756
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 34/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 216/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 167/04
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1530/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2264/13
  Akciové společnosti
  Statutární orgán
  Jednatelé
  Obchodní rejstřík
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.