Number of the records: 1  

Exekuce prodejem nemovitých věcí. Usnesení o příklepu. Odvolání

 1. Title statementExekuce prodejem nemovitých věcí. Usnesení o příklepu. Odvolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 8. 2020, sp. zn. 27 Cdo 495/2020
  AnnotationOdkaz na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. I. ÚS 3692/16.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 11, s. 710-716
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3692/16
  Exekuce
  Nemovité věci
  Nemovitosti
  Dražba
  Usnesení o příklepu
  Odvolání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1