Number of the records: 1  

Odpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích

 1. Title statementOdpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020
  AnnotationOdkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15; nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. IV. ÚS 560/08; nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. III. ÚS 2984/09.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 11, s. 649-660
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2315/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 560/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2984/09
  Pozemní komunikace
  Provoz na pozemních komunikacích
  Závada ve schůdnosti
  Odpovědnost za škodu
  Vlastnictví nemovitostí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1