Number of the records: 1  

ÚS: O rozsahu styku dětí s prarodiči primárně rozhodují jejich rodiče

 1. Title statementÚS: O rozsahu styku dětí s prarodiči primárně rozhodují jejich rodiče
  AnnotationOdkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2021, sp. zn. I. ÚS 1081/20.
  In Právní rádce. - Roč. 29, (2021), č. 10, s. 56
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1081/20
  Nezletilí
  Nezletilé děti
  Opatrovnické řízení
  Styk rodičů s dětmi
  Prarodiče
  Příbuzenství
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://pravniradce.ekonom.cz/c1-66983620-judikatura Heslo na vyžádání v knihovně
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.