Number of the records: 1  

Společenství vlastníků jednotek. Přenechání části pozemku (společných částí domu) do užívání

 1. Title statementSpolečenství vlastníků jednotek. Přenechání části pozemku (společných částí domu) do užívání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2020, sp. zn. 26 Cdo 1301/2019
  AnnotationPřenechání části pozemku (společných částí domu) do výlučného užívání jednoho z bytových vlastníků lze učinit změnou prohlášení ve smyslu § 1169 obč. zák. Odkaz na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2018, sp. zn. I. ÚS 2325/18.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 7-8, s. 437-441
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2325/18
  Společenství vlastníků jednotek
  Přenechání věci k užití
  Pozemky
  Užívání pozemku
  Společné části nemovité věci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.