Number of the records: 1  

Rozhodčí nález jako titul pro výkon rozhodnutí

 1. Main entry-name Kotápišová, Petra, (author)
  Title statementRozhodčí nález jako titul pro výkon rozhodnutí
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021
  AnnotationRozhodčí nález, jakožto výsledek rozhodčího řízení, lze charakterizovat jako autoritativní projev právního názoru soukromé osoby (nezávislého a nestranného rozhodce), které strany rozhodčí smlouvu či rozhodčí doložkou svěřily pravomoc rozhodovat o jejich sporu v rámci rozhodčího řízení. Rozhodčímu nálezu je přiznána státní vymahatelnost a je zároveň exekučním titulem. Povahou rozhodčího nálezu se zabýval i Nejvyšší soud, v usnesení sp. zn. 20 Cdo 2487/2010 ze dne 16. srpna 2012, ve kterém stanovil, že: "Rozhodčí nález je rozhodnutím v pravém slova smyslu (tedy nikoliv narovnáním nebo nově vzniklým závazkem)." Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodčí nález je postaven na roveň rozhodnutí civilních soudů. Je to logické, neboť uzavřením rozhodčí smlouvy či sjednáním rozhodčí doložky dochází k přesunu právní ochrany, kterou poskytují civilní soudy, na jiný rozhodující orgán (rozhodce), který v dané věci nalézá právo. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18; nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07.
  In Soukromé právo. - Roč. 9, (2021), č. 10, s. 24-29
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1336/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3227/07
  Rozhodčí nálezy
  Výkon rozhodčího nálezu
  Vykonatelnost rozhodčího nálezu
  Výkon rozhodnutí
  Exekuční titul
  Rozhodci
  Judikatura NS
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.